Pěnové sklo A-GLASS

Pěnové sklo A-GLASS (nazývané také granulát pěnového skla) se získává z recyklovaného starého skla, je lehké, tvarově stálé, odolné proti stárnutí a skvěle se hodí pro izolaci základových desek.

Pěnové sklo A-GLASS nabízí moderní řešení tepelné izolace základových desek, podlah a střech. U základových desek, podlah a střech izolovaných pěnovým sklem A-GLASS, nedochází k průchodu chladu do konstrukce stavby a venkovní klima tak neovlivňuje vnitřní teplotu objektu. Pěnové sklo A-GLASS pod základovou deskou a podlahou funguje zároveň jako drenáž. Pěnové sklo A-GLASS díky své unikátní uzavřené struktuře totiž zabraňuje pronikání vlhkosti k základové desce a podlaze a tím zabraňuje dalšímu negativnímu ovlivňování základové desky.

Takto řešená základová deska podlaha či střecha za použití pěnového skla A-GLASS má oproti obvyklým polystyrenovým konstrukcím množství výhod, které šetří spotřebu energie na vytápění budovy. Jedním tahem geniálně jednoduchá konstrukce bez tepelných mostů, a za daleko nižších nákladů na realizaci.

Pěnové sklo A-GLASS je tepelná izolace vyrobená ze starého odpadového a  zrecyklovaného skla. Pěnové sklo A-GLASS je vysoce únosné, nenasákavé, nenamrzavé, nehořlavé, odolné vůči vnějším materiálům atd. Pěnové sklo A-GLASS se oproti ostatním materiálům řadí mezi moderní stavební tepelné izolace, je ekologické a znovu 100% recyklovatelné. Pěnové sklo A-GLASS splňuje požadavky na kvalitu podle norem schválených pro EU.

MODERNÍ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE

Pěnové sklo A-GLASS nabízí moderní řešení tepelné izolace základových desek, podlah a střech izolobaných pěnovým sklem A-GLASS, nedochází průchodu chladu do konstrukce stavby a venkovní klima tak neovlivňuje vnitřní teplotu objektu. Pěnové sklo A-GLASS pod základovou deskou a podlahou funguje zároveň jako drenáž. Pěnové sklo A-GLASS díky své unikátní uzavřené struktuře totiž zabraňuje pronikání vlhkosti k základové desce a podlaze a tím zabraňuje dalšímu negativnímu ovlivňování základové desky.

Takto řešeno základová deska podlaha či střecha za použití pěnového skla A-GLASS má oproti obvyklým polystyrenovým konstrukcím množství výhod, které šetří spotřebu energie na vytápení budovy.

Jedním tahem geniálně jednoduchá konstrukce bez tepelných mostů, za daleko nižších nákladů na realizaci.

Pěnové sklo A-GLASS je tepelná izolace vyrobená ze starého odpadového zrecyklovaného skla. Pěnové sklo A-GLASS je vysoce únosné, nenasákavé, nenamrzavé, nehořlavé, odolné vůči vnějším materiálům atd. Pěnové sklo A-GLASS se oproti ostatním materiálům řadí mezi moderní stavební tepelné izolace, je ekologické a znovu 100% recyklovatelné. Pěnové sklo A-GLASS splňuje požadavky na kvalitu podle norem schválených pro EU.

VÍCE O VÝHODÁCH PĚNOVÉHO SKLA
Sidebar