Izolace nádrží a bazénů

Zde se opět dají využít multifunkční vlastnosti tepelné izolace pěnového skla A-GLASS. Za sucha i mokra má vysoké tepelně izolační vlastnosti. Je vysoce únosné. Brání vzlínání vody. Je trvale stabilní, nestárne, nezahnívá. Je nehořlavé. Je odolné proti mrazu i teplu. Je odolné proti kyselinám a olejům. Je odolné proti škůdcům, hmyzu a bakteriím. Díky hmotnosti se snadněji a rychleji ukládá do konstrukcí a zabrání tepelným mostům a je ekologické. Dá se použít jako podsyp, obsyp i zásyp.

Sidebar