Izolace plochých střech

U plochých střech je to podobné jako u stropních prostor.

Tepelně izolační vrstva je tvořena násypem z granulátu z pěnového skla. Vrstva je velmi dobře propustná pro vodní páry. Vrstva se používá na různé nosné konstrukce střech.

A jak na samotnou montáž?

Na panelové, nebo železobetonové betonové konstrukce se může použít vrstva z pěnového skla přímo. Tzn. provede se navezení pěnového skla (ideálně v balení BIG-BAG, 1m3 váží pouze 150 kg). Násyp se rozhrne např. hráběmi, nebo malou mechanizací a zlehka se zhutní vibrační deskou. Vrstva se může provést i ve spádu. Následuje překrytí geotextilií nebo folií a provedení betonové desky pod hydroizolační souvrství.

 

Sidebar