Pěnové sklo

Pěnové sklo

Pěnové sklo A-GLASS je moderní ekologický tepelně izolační materiál s širokým využitím ve stavebnictví. Umí nahradit běžné stavební tepelně izolační materiály, jako je polystyren, skelná a minerální vata, pemza nebo materiály na bázi expandovaného jílu. Je možné ho použít k tepelné izolaci základových desek, podlah, stropů, střech, nebo k drenáži a zateplení soklů staveb. Pěnovým sklem A-GLASS se také řeší rekonstrukce historických domů. U rekonstrukcí mám na mysli hlavně rekonstrukci starých podlah, stropů, vč. kleneb, odvodňovací obsypy apod.

Unikátní vlastnosti pěnového skla A-GLASS se plně využijí při stavbě nových nízkoenergetických, či pasivních domů. Princip zakládání na granulátu z pěnového skla pro stavby spočívá v celoplošném hutněném podsypu pěnového skla pod základové desky, na které se staví různé typy staveb. Zakládání s pěnovým sklem šetří čas na výstavbu základů a zajišťuje i úsporu v nákladech na vytápění.

Granulát z pěnového skla: Při použití granulátu z pěnového skla jde vždy o součet či kombinaci využití hlavních vlastností – vysoká únosnost v tlaku, výborné izolační vlastnosti, drenážní funkce násypu, nízká hmotnost, nenasákavost apod. Pěnové sklo je také netoxické, nehořlavé, odolné proti hmyzu a hlodavcům. Tato unikátní kombinace vlastností z něj dělá materiál, bez kterého se neobejde žádná moderní ekologická stavba. Jeho použití zjednodušuje stavební postupy a zejména snižuje cenu stavby.

Sidebar