Izolace stropů a kleneb

Izolace stropů

U stropů je řešení podobné jako u izolace podlah v přízemí, tedy na terénu. Většinou se vše izoluje podlahovým polystyrénem či vatou a na závěr se vše zaklopí betonovým potěrem nebo různými podlahovými deskami. V horším případě se strop vyrovná pouze betonovým potěrem bez tepelné izolace. Polystyrén (podlahový) není špatný materiál, ale… .Znáte jeho únosnost v tlaku a můžete se spolehnout na teoretickou životnost udávanou výrobci? A to zcela pomineme spoustu dalších nejistot. Nejjednodušším řešením a jedním z nejlevnějších je pěnové sklo A-GLASS. Obvykle se používá v tl. od 10 cm. Ideální stav je samozřejmě 25 až 40 cm, což je běžný standard. Pro více izolované stavby se používá i vrstva 50 cm.

Na betonový podklad se může použít pěnové sklo přímo. Na podklad dřevěný se obvykle před nasypáním pěnového skla na celou plochu ukládá getextilie. Dále se naveze pěnové sklo A-GLASS (ideálně v BIG-BAG, 1m3 váží pouze 150 kg). Rozprostře se příslušná vrstva a upěchuje se. Pak celou ploch překryjete geotextílií a můžete už rovnou vyhotovit finální podlahu. Tento postup můžete použít jak pod finální betonové podlahy, tak i pod podlahy dřevěné (na rastru) tak i na podlahy typu, desky OSB, MDF.CETRIS či RIGIDUR. Doporučujeme použít geotexíilii o hustotě 500 g/m2 tak, aby jste si vytvořili zvukovou separaci od podkladního pěnového skla. I v případě hliněných a slaměných domů se nechá položit na pěnové sklo A-GLASS i hliněná podlaha.

Izolace kleneb

Klenby jsou trošku pro ostatní materiály oříšek. Jak například polystyrénem nebo vatou udělat plynulý a čistý přechod mezi obloukem a rovinou podlahy nad klenbou? A to je právě možnost pro pěnové sklo A-GLASS. Díky tomu, že pěnové sklo A-GLASS je lehčené kamenivo je pro toto úplně ideální materiál.

Po očištění kleneb se naveze pěnové sklo A-GLASS (ideálně v BIG-BAG, 1m3 váží pouze 150 kg). Rozprostře se příslušná vrstva a upěchuje se. Pak celou ploch překryjete geotextílií a můžete už rovnou vyhotovit finální podlahu. Tento postup můžete použít jak pod finální betonové podlahy, tak i pod podlahy dřevěné (na rastru) tak i na podlahy typu, desky OSB, MDF.CETRIS či RIGIDUR. Doporučujeme použít geotexíilii o hustotě 500 g/m2 tak, aby jste si vytvořili zvukovou separaci od podkladního pěnového skla. I v případě hliněných a slaměných domů se nechá položit na pěnové sklo A-GLASS i hliněná podlaha.

 

Sidebar