Stavebník

V této rubrice se dozvíte podstatné informace pro stavebníky co je vlastně pěnové sklo a proč ho vlastně použít. Myslíme si, že v dnešní době by měl člověk uvažovat nejenom ekonomicky, ale i ekologicky a také trochu myslet na zdraví a na budoucnost.

 • Co je to pěnové sklo A-GLASS ?

Základní vlastnosti: Pěnové sklo A-GLASS je vyrobeno z odpadových střepů, které obyvatelstvo vyprodukuje. Je to tepelně izolační materiál, který je nehořlavý, odolává teplotám do 400°C bez mechanických změn.  Je i nenasákavý, nahrazuje drenáž, je vysoce únosný v tlaku až 160t/m2, je  zdravotně nezávadný a plně recyklovatelný. Všechny výše uvedené parametry se v závislosti  na čase vůbec nemění, tento materiál bude stejný i za 1000 let

 • Proč použít pěnové sklo A-GLASS ?

Protože šetří Vaše peníze, je určeno jak do vnějších tak do vnitřních prostor. Je to "zelený materiál".

Využití pěnového skla A-GLASS je velice pestré, tepelná izolace pod základové desky, tepelně izolační zásypy podlah a stropů, tepelná izolace zelených střech, při rekonstrukcích podlah atd.
Největší využití je pod základové desky, kde funguje jako tepelná izolace a drenáž. Tzn. že u novostavby patrového domu o výměře 150m2, kde budoucí náklady na energie (teplo) činí cca 40 000 Kč/rok  jste schopni při použití pěnového skla ušetřit, až 20% nákladů tzn. 8 000 Kč. Nezaizolovanou základovou deskou ztrácíte výše uvedená procenta, která už nikdy více neušetříte.

Ano obdobných výsledků dosáhnete i použitím polystyrénu či jiného tepelně izolačního materiálu, ale žádný z ostatních materiálů nedosahuje mechanických kvalit pěnového skla. Ale tomu se budeme věnovat níže. Nyní citace z jednoho portálu, tak aby jste, pochopili běžný izolační materiál.

Úryvek je citován z odkazu:
http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=stavby:co_je_to_extrudovany_polystyren
(v závorkách, jsou komentáře autorů stránek pěnového skla)

 • Vlastnosti extrudovaného polystyrenu

Vzhledem k uzavřené pěnové struktuře a oboustranně extrudovanému povrchu desek je možnost vsakování vody extrémně nízká (nasákavost pěnového skla A-GLASS je 0%). Odolnost proti tlaku je vysoká (pevnost v tlaku pěnového skla až 160t/1m2). Stopy organických sloučenin, které unikají z izolačních materiálů z XPS, se neprojevují negativními účinky na zdraví, protože izolace se nepoužívají pro vnitřní prostory (pěnové sklo se nechá použít i ve vnitřních prostorech). Jde o látku málo hořlavou (pěnové sklo je nehořlavé).

Velký problém pro životní prostředí představují freony, jejichž používání bylo dříve přípustné (viz kap. IV.). Plyn vázaný v pórech různých materiálů se pozvolna uvolňuje. V moderních spalovnách domovního odpadu bývají freony prakticky dokonale zničeny. Existují též postupy pro chemickou a látkovou recyklaci, avšak forma recyklace, která by byla úměrná vyráběnému množství XPS, dosud není známa (pěnové sklo je plně recyklovatelné stejně jako odpadové střepy).

 • Ekologické úvahy a účinky na zdraví

Jak již bylo zmíněno u pěnového polystyrenu, výroba polystyrénových izolací v porovnání s “přírodními” izolačními materiály zatěžuje prostředí relativně více. Asi polovina plnících plynů (v kuličkách izolace) se uvolní v průběhu 10 až 20 let (pěnové sklo je difúzně uzavřené a poločas rozpadu je nekonečno). Tím představují zátěž především již zabudované izolační materiály z XPS. Dnes je v ČR používání tzv. tvrdých (plně halogenovaných) freonů (FCKW, HCFC) při výrobě izolačních materiálů zakázáno. Důvodem je vliv těchto plynů na ničení ozónové vrstvy. Při řezání horkými dráty může dojít k uvolnění styrenu a dalších produktů rozkladu. Jako materiál pro izolaci tzv. obrácených střech (čili střecha s opačným pořadím vrstev - střecha s hydroizolační vrstvou umístěnou pod vrstvou tepelně izolační) a u spodních perimetrických izolací XPS téměř nemá náhradu, vyjma pěnového skla

 • Jsou další výhody zakládání na pěnovém skle?

Ano jsou. A jaké?  Díky unikátním mechanickým vlastnostem pěnového skla de facto došlo k novému systému zakládání staveb na pěnovém skle a tento systém šetří opět vaše peníze při samotné realizaci. A to jak za další materiál, tak i za práci. Takzvané zakládání na ,,vanu“ je levnější než klasické zakládání s ostatními izolačními materiály. Je zde jednodušší konstrukce základové desky díky pěnovému sklu. Deska se zrealizuje za kratší dobu, cca do 6ti dnů. Dům nepraská díky samonosné základové desce a ve spodní části domu nevznikají tepelné mosty.

 • Výhody, které ocení laická veřejnost jsou tepelná izolace pěnové sklo se neztrácí, nehnije, nechutná plísním, nechutná vosám, sršňům, myši se mu vyhýbají a datel radějí letí o dům dál.

Co nabízíme dál?

 • dodávky pěnového skla
 • poradenství o pěnovém skle
 • asistence na stavbě
 • ukládání a hutnění pěnového skla
 • realizace základových desek


Závěrem

Pokud máte požadavky na další informace, kontaktujte Nás. Ale rozhodně by při volbě tepelně izolačního materiálu, měla u Vás, zákazníků, rozhodovat rovnice "cena, výkon a přidaná hodnota". Při použití pěnového skla získáte sice materiál za relativně vyšší pořizovací peníze, ale koupíte si materiál, který přežije i děti vašich dětí, bez jakýchkoli mechanických a fyzikálních změn. A V dlouhodobém horizontu cca 10 let, se Vám naopak investované peníze vrátí zpět. A budeme myslet i na přírodu, takže i na sebe.

Sidebar