Technický list – penové sklo A-GLASS

VlastnostiSpecifikace
Farba sivá
Hmotnosť sypaniny, voľná cca 150 kg/m3
Zrnitosť 10 – 60mm
Tepelná vodivosť λ pri zhutnení 1,3 : 1 0,080 [W/m·K] (početní hodnota)
Vnútorná nasiakavosť zrna 0 obj.%
Únosnosť materiálu po zhutnení 0,64 - 1,3 MPa
Koeficient zhutnenia 1,1 – 1,3
Nezamŕzajúci, násyp áno
Zamedzenie vzniku kapilarity áno
Inertná stavebná látka áno
Recyklovateľnosť 100%
Trieda stavebného materiálu A1
Tvorba kvapiek a dymu žiadne
Bod mäknutia zrna 700°C
Tepelná vodivosť/tepelný odpor zhutnenej vrstvy
u-hodnota 0,53 W/m2K (R-hodnota 1,87 m2K/W) stály rozmer zhutnenej vrstvy 15 cm
u-hodnota 0,40 W/m2K (R-hodnota 2,50 m2K/W) stály rozmer zhutnenej vrstvy 20 cm
u-hodnota 0,32 W/m2K (R-hodnota 3,13 m2K/W) stály rozmer zhutnenej vrstvy 25 cm
u-hodnota 0,26 W/m2K (R-hodnota 3,75 m2K/W) stály rozmer zhutnenej vrstvy 30 cm
u-hodnota 0,20 W/m2K (R-hodnota 5,00 m2K/W) stály rozmer zhutnenej vrstvy 40 cm

    Sidebar