Penove sklo vlastnosti

TEPELNÁ IZOLÁCIA

Štruktúra penového skla A-GLASS sa skladá z veľkého množstva sklenených buniek, ktoré sú plné vzduchu. Takáto štruktúra perfektne zabráni prestupu vysokých či nízkych teplôt z okolia smerom do izolovaných častí stavby.
NEHORĽAVÝ MATERIÁL
Penové sklo A-GLASS je nehorľavé, bod mäknutia materiálu je viac ako 700 °C. Trieda horľavosti podľa certifikácie je A1.
.

VYSOKÁ PEVNOSŤ V TLAKU

Penové sklo A-GLASS tvorí veľké množstvo sklenených mostov. Takáto štruktúra zaručí vysokú pevnosť v tlaku a stabilnú tvarovú stabilitu. Pri zhutnení sa materiál vzájomne prepojí, čím vznikne kompaktná vysokoúnosná vrstva tepelného izolantu.
RECYKLÁCIA

Penové sklo A-GLASS je vyrobené zo 100 % skleneného recyklovaného črepu. Penové sklo A-GLASS je znovu recyklovateľné. Je to jeden z mála tepelnoizolačných materiálov, ktorý sa dá jednoducho recyklovať, znovu prepracovať na plnohodnotný tepelnoizolačný materiál penové sklo.

NÍZKA OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ

Štruktúra penového skla A-GLASS sa skladá z veľkého množstva sklenených buniek, ktoré sú plné vzduchu. Takáto štruktúra perfektne zabráni prestupu vysokých či nízkych teplôt z okolia smerom do izolovaných častí stavby.

ZDRAVOTNÁ NEŠKODNOSŤ

Penové sklo A-GLASS je zdravotne neškodné, nevylučuje žiadne škodlivé chemické látky. Penové sklo A-GLASS je vyrobené zo 100 % skleneného recyklátu, ktorý neobsahuje žiadne škodlivé chemické zlúčeniny.

ODOLNOSŤ PROTI VONKAJŠÍM VPLYVOM
Penové sklo A-GLASS je odolné proti všetkým bežným vonkajším vplyvom. Je vyrobené zo 100 % recyklovaného skla, ktoré neobsahuje žiadne škodlivé látky (pozrite výsledky eluačného testu). Penové sklo A-GLASS nenapadajú ani žiadne plesne, huby či hmyz a hlodavce.


ČASOM NEDEGRADUJE

Penové sklo A-GLASS v priebehu času nestráca svoje technické parametre ako iné tepelnoizolačné materiály.

Sidebar