Szkło piankowe - własności

IZOLACJA CIEPLNA

Struktura szkła piankowego A-GLASS składa się z ogromnej ilości szklanych komórek, które wypełnia powietrze. Taka struktura perfekcyjnie chroni przed przenoszeniem się zimna lub ciepła z otoczenia do izolowanych części budynku.
MATERIAŁ NIEPALNY
Szkło piankowe A-GLASS jest niepalne, punkt mięknięcia materiału jest powyżej 700°C. Klasa palności zgodnie certyfikatem odpowiada parametrom klasy A1.
.

DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE

Szkło piankowe A-GLASS tworzy wielką ilość połączeń mechanicznych. Taka struktura zapewnia dużą wytrzymałość na ściskanie i stabilność kształtów. Przy zagęszczaniu materiał układa się i zmniejsza swoją objętość tak, że powstaje kompaktowa, nośna warstwa izolacji cieplnej.
RECYKLING

Szkło piankowe A-GLASS jest wykonane ze 100% recyklowanej stłuczki szklanej. Szkło piankowe A-GLASS nadaje się do ponownego recyklingu. Jest to jeden z niewielu materiałów termoizolacyjnych, który można łatwo recyklować i z powrotem przetwarzać na pełnowartościowy materiał termoizolacyjny -szkło piankowe.

MAŁY CIĘŻAR OBJĘTOŚCIOWY

Struktura szkła piankowego A-GLASS składa się z ogromnej ilości szklanych komórek, które wypełnia powietrze. Taka struktura perfekcyjnie chroni przed przenoszeniem się zimna lub ciepła z otoczenia do izolowanych części budynku.

BRAK PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH

Szkło piankowe A-GLASS nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, nie wydziela żadnych szkodliwych substancji chemicznych. Szkło piankowe A-GLASS jest wykonane ze 100% recyklowanego szkła, które nie zawiera żadnych szkodliwych związków chemicznych..

OPDPORNOŚĆ NA WPŁYWY ZEWNĘTRZNE
Szkło piankowe A-GLASS jest odporne na wszystkie zwykle występujące wpływy zewnętrzne. Jest wykonane ze 100% recyklowanego szkła, które nie zawiera żadnych substancji szkodliwych (patrz wyniki testu eluatowego). Szkło piankowe A-GLASS nie jest atakowane przez żadne pleśnie, grzyby, ani owady i gryzonie.


NIE DEGRADUJE SIĘ Z UŁYWEM CZASU

Szkło piankowe A-GLASS z biegiem czasu nie traci swoich parametrów technicznych tak, jak inne materiały termoizolacyjne.

Sidebar