Karta techniczna - szkło piankowe A-GLASS

WłasnościSpecyfikacja
Kolor szary
Ciężar usypowy luzem około 150 kg/m3
Ziarnistość 10 – 60mm
Przewodnictwo cieplne λ przy zagęszczeniu 1,3 : 1 0,080 [W/m·K] (wartość początkowa)
Wewnętrzna nasiąkliwość ziaren 0 obj.%
Nośność materiału po zagęszczeniu 0,64 - 1,3 MPa
Współczynnik zagęszczenia
Materiał niezamarzający, usypisty tak
Zapobiega zjawisku podsiąkania kapilarnego tak
Obojętny materiał budowlany tak
Materiał recyklowalny 100%
Klasa materiału budowlanego <span >A1
Tworzenie kropli i dymu brak
Punkt mięknięcia ziarna 700°C
Przewodnictwo cieplne / rezystancja cieplna zagęszczonej warstwy
wartość - u 0,53 W/m2K (wartość - R 1,87 m2K/W) stabilny wymiar zagęszczonej warstwy 15cm
wartość - u 0,40 W/m2K (wartość - R 2,50 m2K/W) stabilny wymiar zagęszczonej warstwy 20cm
wartość - u 0,32 W/m2K (wartość - R 3,13 m2K/W) stabilny wymiar zagęszczonej warstwy 25cm
wartość - u 0,26 W/m2K (wartość - R 3,75 m2K/W) stabilny wymiar zagęszczonej warstwy 30cm
wartość - u 0,20 W/m2K (wartość - R 5,00 m2K/W) stabilny wymiar zagęszczonej warstwy 40cm
Sidebar