Technický list pěnové sklo A-GLASS

VlastnostiSpecifikace
Barva šedá
Váha sypaniny, volná cca 150 kg/m3
Zrnitost 10 – 60mm
Tepelná vodivost λ při zhutnění 1,3 : 1 0,080 [W/m·K] (početní hodnota)
Vnitřní nasákavost zrna 0 obj.%
Únosnost materiálu po zhutnění 0,64 - 1,3 MPa
Koeficient zhutnění 1,1 – 1,3
Nezamrzající, násyp ano
Zamezení vzniku kapilarity ano
Inertní stavební látka ano
Recyklovatelnost 100%
Třída stavebního materiálu A1
Tvorba kapek a dýmu žádné
Bod měknutí zrna 700°C
Tepelná vodivost / tepelný odpor zhutněné vrstvy
u-hodnota 0,53 W/m2K (R-hodnota 1,87 m2K/W) stálý rozměr zhutněné vrstvy 15cm
u-hodnota 0,40 W/m2K (R-hodnota 2,50 m2K/W) stálý rozměr zhutněné vrstvy 20cm
u-hodnota 0,32 W/m2K (R-hodnota 3,13 m2K/W) stálý rozměr zhutněné vrstvy 25cm
u-hodnota 0,26 W/m2K (R-hodnota 3,75 m2K/W) stálý rozměr zhutněné vrstvy 30cm
u-hodnota 0,20 W/m2K (R-hodnota 5,00 m2K/W) stálý rozměr zhutněné vrstvy 40cm
Sidebar